last data update: 2011/10/14, 03:25

Website loading time

during the test: 0.93 s

cable connection (average): 1.04 s

DSL connection (average): 1.14 s

modem (average): 6.81 s

HTTP headers

Information about DNS servers

mega24h.comA174.120.240.201IN21600
mega24h.comSOAns1.sitelutions.comlovehuyen.msn.com4228000 7200 604800 1 IN 3600
mega24h.comNSns1.sitelutions.comIN43200
mega24h.comNSns4.sitelutions.comIN43200
mega24h.comNSns5.sitelutions.comIN43200
mega24h.comNSns3.sitelutions.comIN43200
mega24h.comNSns2.sitelutions.comIN43200

Received from the first DNS server

Request to the server "mega24h.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns1.sitelutions.com
DNS Server Address: 67.208.74.19#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 42544
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

REQUEST SECTION:
mega24h.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
mega24h.com. 3600 IN SOA ns1.sitelutions.com. lovehuyen.msn.com. 42 28000 7200 604800 1
mega24h.com. 172800 IN NS ns4.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns5.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns1.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns2.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns3.sitelutions.com.
mega24h.com. 21600 IN A 174.120.240.201

SECTION NOTES:
ns1.sitelutions.com. 172800 IN A 67.208.74.19
ns2.sitelutions.com. 172800 IN A 69.26.176.28
ns3.sitelutions.com. 172800 IN A 66.231.180.140
ns4.sitelutions.com. 172800 IN A 67.208.84.25
ns5.sitelutions.com. 172800 IN A 69.93.94.154

Received 277 bytes from address 67.208.74.19#53 in 13 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "mega24h.com"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns4.sitelutions.com
DNS Server Address: 67.208.84.25#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 48914
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

REQUEST SECTION:
mega24h.com. IN ANY

ANSWER SECTION:
mega24h.com. 3600 IN SOA ns1.sitelutions.com. lovehuyen.msn.com. 42 28000 7200 604800 1
mega24h.com. 21600 IN A 174.120.240.201
mega24h.com. 172800 IN NS ns1.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns2.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns3.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns4.sitelutions.com.
mega24h.com. 172800 IN NS ns5.sitelutions.com.

SECTION NOTES:
ns1.sitelutions.com. 172800 IN A 67.208.74.19
ns2.sitelutions.com. 172800 IN A 69.26.176.28
ns3.sitelutions.com. 172800 IN A 66.231.180.140
ns4.sitelutions.com. 172800 IN A 67.208.84.25
ns5.sitelutions.com. 172800 IN A 69.93.94.154

Received 277 bytes from address 67.208.84.25#53 in 75 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

nega24h.com
kega24h.com
jega24h.com
mwga24h.com
msga24h.com
mdga24h.com
mrga24h.com
m4ga24h.com
m3ga24h.com
mefa24h.com
meva24h.com
meba24h.com
meha24h.com
meya24h.com
meta24h.com
megz24h.com
megs24h.com
megw24h.com
megq24h.com
mega14h.com
megaq4h.com
megaw4h.com
mega34h.com
mega23h.com
mega2eh.com
mega2rh.com
mega25h.com
mega24g.com
mega24b.com
mega24n.com
mega24j.com
mega24u.com
mega24y.com
ega24h.com
mga24h.com
mea24h.com
meg24h.com
mega4h.com
mega2h.com
mega24.com
emga24h.com
mgea24h.com
meag24h.com
meg2a4h.com
mega42h.com
mega2h4.com
mmega24h.com
meega24h.com
megga24h.com
megaa24h.com
mega224h.com
mega244h.com
mega24hh.com

Location

IP: 174.120.240.201

continent: NA, country: United States (USA), city: Houston

Website value

rank in the traffic statistics: 6 357 159

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 41.15 KB

text per all code ratio: 44 %

title: LRBET - Online Sports Betting

description: Online Sports Betting

keywords: Online Sports Betting

encoding: utf-8

language: en

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

two word phrases repeated minimum three times

three word phrases repeated minimum three times

B tags

U tags

I tags

images

file namealternative text

headers

H1

H2

Quên Messi đi

Lợi nhuận trước, thành tích sau?

Nani vẫn là niềm cảm hứng

Ganso: Giấc mơ của tôi là khoác áo Real

ĐÔI NÉT VỀ DỊCH VỤ

Giao dịch gần đây

Chúng tôi hiện có

Các trận đang đá

Các trận sắp đá

Đăng ký nhận tin

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến

Ý kiến khách hàng

Thông tin liên hệ

H3

Quên Messi đi

Lợi nhuận trước, thành tích sau?

Nani vẫn là niềm cảm hứng

Ganso: Giấc mơ của tôi là khoác áo Real

ĐÔI NÉT VỀ DỊCH VỤ

Giao dịch gần đây

Chúng tôi hiện có

Các trận đang đá

Các trận sắp đá

Đăng ký nhận tin

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến

Ý kiến khách hàng

Thông tin liên hệ

H4

Xem tất cả các trận đấu >>

H5

H6

internal links

addressanchor text
img
Đăng ký
Quên mật khẩu?
Trang chủ
Tin tức
Bóng Đá Anh
Tài khoản
Nạp tiền
RÚT TIỀN
Nạp tiền
RÚT TIỀN
Hướng dẫn
Giới thiệu
Thanh Toán
IBET888
SBOBET
Đại lý
Liên hệ
img
Trang chủ
img
img
Quên Messi đi
Chi tiết
Lợi nhuận trước, thành tích sau?
Chi tiết
Nani vẫn là niềm cảm hứng
Chi tiết
Ganso: Giấc mơ của tôi là khoác áo Real
Chi tiết
2
1
2
3
4
5
6
7
Xem tất cả các trận đấu >>
Trang chủ
Tin tức
T
Hướng dẫn
Giới thiệu
Thanh to
Li

external links

addressanchor text
AGENT IBET888
IBET888.NET
653366.COM
333332.COM
9988899.COM
AGENT IBET888
IBET888.NET
653366.COM
333332.COM
9988899.COM
AGENT IBET888
IBET888.NET
653366.COM
333332.COM
9988899.COM
AGENT IBET888
IBET888.NET
653366.COM
333332.COM
9988899.COM
AGENT IBET888
IBET888.NET
653366.COM
333332.COM
9988899.COM
SBOBET.COM
SAMWATER.COM
SECUREIRON.COM
PURESHIELD.COM
SBOBETONLINE
AGENT SBOBET
SBOBET.COM
SAMWATER.COM
SECUREIRON.COM
PURESHIELD.COM
SBOBETONLINE
AGENT SBOBET
SBOBET.COM
SAMWATER.COM
SECUREIRON.COM
PURESHIELD.COM
SBOBETONLINE
AGENT SBOBET
SBOBET.COM
SAMWATER.COM
SECUREIRON.COM
PURESHIELD.COM
SBOBETONLINE
AGENT SBOBET
SBOBET.COM
SAMWATER.COM
SECUREIRON.COM
PURESHIELD.COM
SBOBETONLINE
AGENT SBOBET
SBOBET.COM
SAMWATER.COM
SECUREIRON.COM
PURESHIELD.COM
SBOBETONLINE
AGENT SBOBET